Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Klavye Uygulamaları

Konuşma Aktarma Uygulaması - Konuşmanızı metine çevirin. Yazıyı Sese Çevirme Uygulaması - Metinlerinizi sesli hale getirin.
Kiril harfli Türk lehçeleri klavyesi Arap harfli Yeni Uygur Klavyesi
Latin harfli Türk lehçeleri ve transkripsiyon klavyesi Arap harfli Osmanlıca, Arapça ve Farsça klavyesi
Kelime İşleme Sistemi Mors Alfabesi Klavyesi (sesli)