Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Latin Harfli Sanal Klavye Uygulaması

Türk lehçelerindeki farklı harfleri ve transkripsiyon işaretlerini font yüklemeden yazabilirsiniz.
Klavye kısayolları butonların yukarısına yazılmıştır. Alternatif kısayollar da mevcuttur: